Na koje sve načine možete saznati pol bebe?

Ovo je jedno od čestih pitanja koje postavljaju buduće majke. Postoji 3 načina da saznate pol bebe i to su:

  • Neinvazivni prenatalni testovi,
  • Ultrazvučni pregled,
  • Invazivne metode poput CVS-a i amniocenteze.

Ultrazvučni pregled

Mnoge trudnice saznaju pol bebe tek negde između 16 – 20 gestacijske nedelje nakon ultrazvučnog pregleda. Na ovaj način se može utvrditi pol deteta, ali ne uvek sa 100% sigurnošću.

Pozicija bebe tokom ultrazvuka je najvažniji aspekt za lekara u proceni pri utvrđivanju pola. Naravno da je, iz očiglednih razloga, obično lakše reći da je beba dečak.

Penis ili vulva se kod beba razvijaju od 6. nedelje i dečaci i devojčice na ultrazvuku izgledaju maltene isto do negde 14. nedelje trudnoće.

Vaš lekar će Vam na ultrazvuku potvrditi pol ukoliko je beba u poziciji koja dozvoljava da se vide genitalije. Ukoliko se beba skriva, utvrdićete pol na nekom od sledećih pregleda.

Neinvazivni prenatalni testovi iz krvi majke

Danas postoje nove, pouzdane metode kao opcija za određivanje pola mnogo pre ultrazvučnog pregleda.

To su genetski testovi iz krvi koji sa veoma velikom sigurnošću određuju potencijalno prisustvo Daunovog sindroma i drugih poremećaja na hromozomima.

Ovi testovi, pored toga, određuju i pol bebe na osnovu fragmenata DNK poreklom iz placente koji slobodno plivaju u krvi majke. Ovi testovi se nazivaju neinvazivni prenetalni testovi (NIPT) i rade se već od 10. nedelje trudnoće.

Pouzdanost NIPT testova je 99,9%.

Analiza horionskih čupica i amniocenteza

Ovim analizama se prevashodno utvrđuje moguće prisustvo genetskih poremećaja, ali sa sobom nose rizik od pobačaja od 1%. I ovim metodama je moguće utvrditi pol bebe.

Analiza horionskih čupica se radi negde između 10. i 13. nedelje, dok se amniocenteza radi između 16. i 20. nedelje.

Koji su to razlozi za utvrđivanje pola?

Glavni razlozi za određivanje pola su znatiželja roditelja.

U retkim, puno značajnijim slučajevima važno je znati pol iz medicinskih razloga, zbog genetskih bolesti koje su povezane sa muškim polom (hemofilija, neuromuskularne bolesti itd.).

Nemojte biti frustrirani ukoliko brzo ne saznate pol bebe. Pol bebe ćete saznati pre ili kasnije, prenatalnim testovima ili putem ultrazvuka.

Anemija i trudnoća – šta morate da znate kao buduća majka

Anemija usled nedostatka gvožđa tokom trudnoće može da učini da se osećate slabo i umorno. Upoznajte faktore rizika, simptome i šta možete da uradite da to izbegnete. Buduće majke, imaju povećan rizik od anemije zbog nedostatka gvožđa, tačnije nedostatka crvenih...

Šta su hromozomske aberacije?

U svakoj ćeliji nalazi se centralni kontrolni sistem, zapis na osnovu koga ćelija funkcioniše, na osnovu koga se razmnožava i koji kontroliše njeno ponašanje. Ovaj kontrolni sistem se sastoji od dezoksiribonukleninske kiseline. DNK sadrži informacije u vidu nizova...

Pin It on Pinterest