Šta je biopsija horionskih čupica (CVS)?

Šta je biopsija horionskih čupica (CVS)?

Invazivna prenatalna metoda koja dijagnostikuje hromozomske abnormalnosti kod fetusa naziva se biopsijom horionskih čupica, jer podrazumeva uzimanje dela placente koju zovemo horionskim čupicama. Kako se radi biopsija horionskih čupica? Između 11. i 14. nedelje...
Jakobsonov sindrom

Jakobsonov sindrom

Jakobsonov sindrom predstavlja genetsko stanje koje se karakteriše dodatnim Y horomozomom koji je prisutan u svim ćelijama, a javlja se kod jednog od sto hiljada novorođenčadi, a dvostruko je verovatnije da će se javiti kod devojčica nego kod dečaka. Petina dece...
Šta je hromozom?

Šta je hromozom?

Hromozomi su makromolekuli (telašca) koji se mogu uočiti u jedru ćelija za vreme njihove deobe. Najveći deo DNK (čovekovih gena) smešten je upravo u hromozomima. Izgled hromozoma je veoma karakterističan i prepoznatljiv: sastoji se od dve hromatide koje su spojene...
Šta sve treba da znate o blizanačkoj trudnoći

Šta sve treba da znate o blizanačkoj trudnoći

Dve bebe – dvostruka sreća, ali i dvostruka briga. Ipak, nemojte unapred da se brinete. Većina žena koje nose blizance imaju sasvim urednu trudnoću i u potpunosti zdrave bebe. Doduše, blizanačka trudnoća sa sobom nosi određene rizike. Ako želite da znate više o...
Šta je Klinefelterov sindrom?

Šta je Klinefelterov sindrom?

Klinefelterov sindrom, poznatiji i kao 47 XXY sindrom ili prostije – XXY sindrom nastaje kao posledica viška kopije X hromozoma kod muškaraca, te ove osobe umesto redovnih 46 XY  imaju 47 XXY. Naziv je dobio po američkom endokrinologu Hariju Klinefelteru, koji je...
Stvari koje utiču na zdravlje i razvoj bebe u stomaku

Stvari koje utiču na zdravlje i razvoj bebe u stomaku

Da bi trudnoća bila uspešna, potrebno je da se ispuni mnogo više uslova od oplodnje jajne ćelije od strane spermatozoida. Ono što je presudno jeste proces koji se zove implantacija i koji se uglavnom dešava 6-12 dana nakon ovulacije, naravno – ukoliko je...
Šta su mikrodelecije?

Šta su mikrodelecije?

Da biste bolje razumeli šta su mikrodelecije, važno je da prvo znate šta su hromozomi. Verovatno vam je poznata reč DNK (dezoksi-ribo nukleinska kiselina). Hromozomi su ništa drugo no gradivni molekuli DNK koji mogu da sadrže delove ili pak kompletan genetski...
Ishrana za trudnice po mesecima

Ishrana za trudnice po mesecima

U ovom tekstu pronaći ćete korisne savete u vezi sa ishranom u trudnoći, podeljene po trimestrima. Uravnotežena ishrana, zajedno sa umerenom fizičkom aktivnosću, optimalnim unosom vode i kvalitetnim snom doprineće zdravoj trudnoći i obezbediti vašoj bebi i vama sve...
Koje sve anomalije ploda u trudnoći postoje?

Koje sve anomalije ploda u trudnoći postoje?

Šta su anomalije ploda u trudnoći? Anomalije ploda u trudnoći su genetski ili fizički defekti fetusa koji mogu uticati na trudnoću, zakomplikovati porođaj i imati ozbiljne štetne efekte na dete. Anomalije ploda, koje se često nazivaju i defektima pri rođenju, su...
Šta je Edvardsov sindrom (trizomija 18)?

Šta je Edvardsov sindrom (trizomija 18)?

Edvardsov sindrom, takođe poznat kao trizomija 18, retko je ali ozbiljno genetsko stanje koje izaziva širok spektar ozbiljnih medicinskih problema. Nažalost, većina beba sa Edvardsovim sindromom će umreti pre ili neposredno nakon rođenja. Neke bebe sa manje teškim...

Pin It on Pinterest