Sve što treba da znate o prvom pregledu u trudnoći

Sve što treba da znate o prvom pregledu u trudnoći

Uradili ste test za trudnoću i rezultat je pozitivan? Čestitamo! Evo kako da se pripremite i šta da očekujete na prvom pregledu u trudnoći. Prva prenatalna poseta lekaru može biti jedna od najdužih koje ćete imati tokom trudnoće. Pored razmatranja rezultata testova i...

Trizomija X hromozoma kod žena

Trizomija X hromozoma je genetsko stanje koje nastaje kada devojčica dobije 3 X hromozoma od svojih roditelja. Obično devojčice dobijaju samo 2 X hromozoma. Dodatni X hromozom ne može imati uticaja na zdravlje devojčice, ili može izazvati fizičke i mentalne...
Šta je biopsija horionskih čupica (CVS)?

Šta je biopsija horionskih čupica (CVS)?

Invazivna prenatalna metoda koja dijagnostikuje hromozomske abnormalnosti kod fetusa naziva se biopsijom horionskih čupica, jer podrazumeva uzimanje dela placente koju zovemo horionskim čupicama. Kako se radi biopsija horionskih čupica? Između 11. i 14. nedelje...
Jakobsonov sindrom

Jakobsonov sindrom

Jakobsonov sindrom predstavlja genetsko stanje koje se karakteriše dodatnim Y horomozomom koji je prisutan u svim ćelijama, a javlja se kod jednog od sto hiljada novorođenčadi, a dvostruko je verovatnije da će se javiti kod devojčica nego kod dečaka. Petina dece...
Šta je hromozom?

Šta je hromozom?

Hromozomi su makromolekuli (telašca) koji se mogu uočiti u jedru ćelija za vreme njihove deobe. Najveći deo DNK (čovekovih gena) smešten je upravo u hromozomima. Izgled hromozoma je veoma karakterističan i prepoznatljiv: sastoji se od dve hromatide koje su spojene...
Šta je Klinefelterov sindrom?

Šta je Klinefelterov sindrom?

Klinefelterov sindrom, poznatiji i kao 47 XXY sindrom ili prostije – XXY sindrom nastaje kao posledica viška kopije X hromozoma kod muškaraca, te ove osobe umesto redovnih 46 XY  imaju 47 XXY. Naziv je dobio po američkom endokrinologu Hariju Klinefelteru, koji je...
Koje sve anomalije ploda u trudnoći postoje?

Koje sve anomalije ploda u trudnoći postoje?

Šta su anomalije ploda u trudnoći? Anomalije ploda u trudnoći su genetski ili fizički defekti fetusa koji mogu uticati na trudnoću, zakomplikovati porođaj i imati ozbiljne štetne efekte na dete. Anomalije ploda, koje se često nazivaju i defektima pri rođenju, su...
Stvari koje utiču na zdravlje i razvoj bebe u stomaku

Stvari koje utiču na zdravlje i razvoj bebe u stomaku

Da bi trudnoća bila uspešna, potrebno je da se ispuni mnogo više uslova od oplodnje jajne ćelije od strane spermatozoida. Ono što je presudno jeste proces koji se zove implantacija i koji se uglavnom dešava 6-12 dana nakon ovulacije, naravno – ukoliko je...
Ishrana za trudnice po mesecima

Ishrana za trudnice po mesecima

U ovom tekstu pronaći ćete korisne savete u vezi sa ishranom u trudnoći, podeljene po trimestrima. Uravnotežena ishrana, zajedno sa umerenom fizičkom aktivnosću, optimalnim unosom vode i kvalitetnim snom doprineće zdravoj trudnoći i obezbediti vašoj bebi i vama sve...

Pin It on Pinterest